Ville-Veikko

IMG_6575Olen työn ja sosiaalipolitiikan tulevaisuuteen suuntautunut yhteiskuntapolitiikan väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Väitöstutkimukseni käsittelee sosiaalipolitiikkaan kohdistuvia muutospaineita digitaalisen talouden viitekehyksessä. Tutkimuksessa analysoidaan vaihtoehtoisten työllisyysskenaarioiden sosioekonomisia vaikutuksia ja skenaarioiden veropoliittisia seurauksia Euroopan unionin maissa, luodaan katsaus suomalaisten työn tulevaisuutta koskeviin näkemyksiin ja hyvinvointipreferensseihin sekä arvioidaan perustulon tehokkuutta köyhyyden ehkäisemisen näkökulmasta.

EUROMOD-mikrosimulointimalliin tukeutuva analyysi vaihtoehtoisten työllisyysskenaarioiden sosiaalisista ja taloudellisista kustannuksista on osa Euroopan unionin Horizon2020-ohjelman rahoittamaa ylikansallista BEYOND4.0-tutkimusprojektia. Tutkimustani tukee myös Suomen Kulttuurirahasto. Muissa käynnissä olevissa tutkimushankkeissani analysoidaan perustulon sosiaalista legitimiteettiä Suomessa ja maailmalla sekä Universal Credit -sosiaaliturvamallin soveltuvuutta suomalaisen hyvinvointivaltion viitekehyksessä.

Väitöstutkimukseni ohella olen toiminut tutkijana Kelan tutkimuksessa sekä valtioneuvoston kanslian tilaamissa Toimeentulon riskit ja yrittäjäriski työn murroksessa ja Suomalainen työ murroksen jälkeen –tutkimushankkeissa. Kelan tutkimuksessa työskentelin osana tutkimusryhmää, joka vastasi vuosina 2017–2018 toteutetun perustulokokeilun suunnittelusta. Talven 2019 vietin vierailevana tutkijana Bathin yliopiston Institute for Policy Research (IPR) -tutkimuslaitoksessa.