Ville-Veikko

IMG_6575Olen digitaalisen talouden tutkimukseen suuntautunut yhteiskuntapolitiikan väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja vieraileva tutkija Bathin yliopiston Institute for Policy Research (IPR) -tutkimuslaitoksessa. Väitöskirjatutkimukseni käsittelee digitaalisen talouden vaikutuksia työmarkkinoihin ja yhteiskuntapolitiikkaan.

Toteutan parhaillani EUROMOD-mikrosimulointimalliin tukeutuvaa analyysia teknologisen työttömyyden sosiaalisista ja taloudellisista kustannuksista Euroopassa. Tutkimus on osa Euroopan unionin Horizon2020-ohjelman rahoittamaa ylikansallista BEYOND4.0-tutkimusprojektia. Kaksi muuta käynnissä olevaa tutkimushankettani analysoivat perustulon poliittista toteuttamiskelpoisuutta Suomessa ja maailmalla.

Tätä ennen olen toiminut tutkijana Kelan tutkimuksessa sekä pääministerin kanslian tilaamissa ”Toimeentulon riskit ja yrittäjäriski työn murroksessa” ja Suomalainen työ murroksen jälkeen –tutkimushankkeissa. Kelan tutkimuksessa työskentelin osana tutkimusryhmää, joka vastasi vuosina 2017–2018 toteutetun perustulokokeilun suunnittelusta.