Julkaisut/Publications

IMG_6499Chrisp, Joe, Pulkka, Ville-Veikko & Rincón García, Leire (2020) Snowballing or wilting? What affects public support for varying models of basic income? Journal of International and Comparative Social Policy 36(3): 223–236.

Pulkka, Ville-Veikko (2020) Perustulon kannatus Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka e-julkaisu 6.5.2020.

De Wispelaere, Jurgen, Halmetoja Antti & Pulkka Ville-Veikko (2019) The Finnish Basic Income Experiment: A Primer. In: Torry M. (eds) The Palgrave International Handbook of Basic Income. Exploring the Basic Income Guarantee. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-23614-4_20

Pulkka, Ville-Veikko (2019) Näin sosiaaliturvaa tulisi uudistaa. Alustus. Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan verkkolehti Alusta!

Pulkka, Ville-Veikko (2019) Toimeentulon riskin hallinta tähän asti. Teoksessa Johannes Kananen (toim.) Sosiaaliturva työn murroksessa – palkkatyö, yrittäjyys ja toimeentulon riskit. Helsinki, Valtioneuvoston kanslia: 45–62.

Pulkka, Ville-Veikko & Kangas, Olli (2019) The Digital Economy Will Need Flexible Social Security. In Melodena StephensMona El-SholkamyImmanuel Azaad MoonesarRaed Awamleh (ed.) Future Governments (Actions and Insights – Middle East North Africa, Volume 7) 241–249.

Pulkka, Ville-Veikko (2019) What (If Anything) Can We Learn from the Finnish Basic Income Experiment? The IPR Blog.

Pulkka, Ville-Veikko (2019) Sosiaaliturvassa ei ole suuria kannustinongelmia. Helsingin Sanomien Vieraskynä-palsta.

Pulkka, Ville-Veikko (2018) Kokeilut avuksi sosiaaliturvan norminpurkutalkoissa. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan #tietokäyttöön-blogi.

De Wispelaere, Jurgen, Halmetoja, Antti & Pulkka, Ville-Veikko (2018) The Finnish Basic Income Experiment – Correcting the Narrative. Column. Social Europe.

De Wispelaere, Jurgen, Halmetoja, Antti & Pulkka, Ville-Veikko (2018) The Rise (and Fall) of the Basic Income Experiment in Finland. CESifo Forum 19(3): 15–19.

Sund, Reijo, Kaihovaara, Antti & Pulkka, Ville-Veikko (2018) Eurostatin data tutkijoiden käyttöön – miksi aineiston käyttöä rajoitetaan ja mitä Eurostatin datalla voi tehdä? Think Open -blogi.

Pulkka, Ville-Veikko (2018) “This time may be a little different” – exploring the Finnish view on the future of work. International Journal of Sociology and Social Policy. https://doi.org/10.1108/IJSSP-05-2018-0070

Pulkka, Ville-Veikko (2018) Joutilaisuuden ylistys digitaalisessa taloudessa – vaihtoehtoja ansiotyön yhteiskunnalle? Teoksessa Anu Suoranta & Sikke Leinikki (toim.) Rapautuvan palkkatyön yhteiskunta – Mikä on työn ja toimeentulon tulevaisuus? Tampere, Vastapaino: 28–43.

Anttila, Johannes, Eranti, Veikko, Jousilahti, Julia, Koponen, Johannes, Koskinen, Minea, Leppänen, Juha, Neuvonen, Aleksi, Dufva, Mikko, Halonen, Minna, Myllyoja, Jouko, Pulkka, Ville-Veikko, Annala, Mikko, Hiilamo, Heikki, Honkatukia, Juha, Järvensivu, Anu, Kari, Mika, Kuosmanen, Jaakko, Malho, Maria, Malkamäki, Maarit (2018) Pitkän aikavälin politiikalla läpi murroksen – tahtotiloja työn tulevaisuudesta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 34/2018. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.

Pulkka, Ville-Veikko (2018) Tulevaisuuden työn tutkimuksen sietämätön keveys. Työelämän tutkimus 16(1): 35–37.

Pulkka, Ville-Veikko (2018) Perustulokokeilu ei johda perustulon toteuttamiseen. Essee. Politiikasta-tiedeverkkolehti.

Perkiö, Johanna & Pulkka, Ville-Veikko (2018) Perustulo ja työllisyyspolitiikka. Teoksessa Jouko Kajanoja (toim.) Työllisyyskysymys. Helsinki, Into: 407–422.

Pulkka, Ville-Veikko (2018) Finland shares unconditional money, but the public view remains polarised. The IPR Blog.

Pulkka, Ville-Veikko (2017) Perustulon kannatus on Suomessa 20–80 prosenttia. Kansallisen ennakointiverkoston blogi.

Pulkka, Ville-Veikko (2017) Tällaista politiikkaa kansalaiset haluavat digitaalisessa taloudessa. Kansallisen ennakointiverkoston blogi.

Pulkka, Ville-Veikko (2017) Kansalaiset eivät halua kieltää työntekijöiden asemaa heikentäviä alustoja. Kansallisen ennakointiverkoston blogi.

Pulkka, Ville-Veikko (2017) Suomalaiset ovat vakuuttuneita työmarkkinoiden epävarmistumisesta. Kansallisen ennakointiverkoston blogi.

Pulkka, Ville-Veikko (2017) Auttaisiko perustulo köyhää? Analyysi. Ajatuspaja Vision verkkolehti Vihreä Tuuma.

Pulkka, Ville-Veikko (2017) Suomalaiset eivät usko työn loppuun. Kansallisen ennakointiverkoston blogi.

Pulkka, Ville-Veikko (2017) A Free Lunch with Robots – Can a Basic Income Stabilise the Digital Economy? Transfer: European Review of Labour and Research. 23(3): 295–311. DOI: 10.1177/1024258917708704

Pulkka, Ville-Veikko (2017) Riittääkö digitaalisessa taloudessa työtä ja toimeentuloa? Teknologiamurros ja tulevaisuuden työllisyysratkaisut. Teoksessa Veera Nuutinen (toim.): Uusi työväki: työ ja yrittäjyys prekarisoituvan palkkatyön yhteiskunnassa. Helsinki: Into, 13–53.

Pulkka, Ville-Veikko (2017) Book Review: Basic Income: An Anthology of Contemporary Research. Basic Income Studies.

Pulkka, Ville-Veikko & Kangas, Olli (2017) Digitaalisessa taloudessa tarvitaan joustavaa sosiaaliturvaa. Teoksessa Matti Lehti & Matti Rossi (toim.): Digitaalinen Suomi 2017. Helsinki: Aalto-yliopisto, 579–588.

Honkanen, Pertti & Pulkka, Ville-Veikko (2016) Tackling Poverty and Social Exclusion with Unconditional Money: Notes on the Finnish Basic Income Experiment. Scottish Anti Poverty Review, No. 22, Autumn 2016.

Olli Kangas, Honkanen, Pertti, Hämäläinen, Kari Kanerva, Markus, Kanninen, Ohto, Laamanen, Jani-Petri, Pulkka, Ville-Veikko, Räsänen, Tapio, Simanainen, Miska, Tuovinen, Anna-Kaisa & Verho, Jouko (2016) Ideasta kokeiluihin – Loppuraportti perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehdoista. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 63/2016. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.

Pulkka, Ville-Veikko (2016) Wahlroosin perustulo laittaisi hyvätuloiset maksumiehiksi. Kelan tutkimusblogi.

Pulkka, Ville-Veikko (2016) 2030-luvun sosiaalipolitiikka. Kelan tutkimusblogi.

Pulkka, Ville-Veikko (2016) Politiques d’activation 2.0; Notes sur l’expérience finlandaise de revenu de base. Multitudes 63:2: 90–99.

Pulkka, Ville-Veikko (2016) Perustulokokeilu brändää Suomea maailmalla. Kelan tutkimusblogi.

Kangas, Olli & Pulkka, Ville-Veikko (2016) Näin tutkimusryhmä päätyi suosituksiinsa. Kelan tutkimusblogi.

Kangas, Olli & Pulkka, Ville-Veikko (toim.) (2016) Ideasta kokeiluun? Esiselvitys perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehdoista. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 13/2016. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.

Pulkka, Ville-Veikko (2016) Voiko nuorille maksaa vastikkeetonta rahaa? Kelan tutkimusblogi.

Pulkka, Ville-Veikko (2015) Osallistavan sosiaaliturvan tavoitteet ja todellisuus. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti Alusta!