Tutkimusblogisarja käsittelee kansalaisten näkemyksiä digitaalisen talouden työllisyysvaikutuksista ja yhteiskuntapolitiikasta

Olen työskennellyt elokuusta alkaen väitöskirjatyöni ohella tutkijana Suomalainen työ murroksen jälkeen -tutkimushankkeessa. Tutkimuksen tavoitteena on arvioida digitaalisen talouden viitekehyksessä lyhyen ja pitkän aikavälin päätöksentekotarpeita, toimintavaihtoehtoja sekä näiden vaikutuksia. Omalla vastuullani on ollut kansalaisnäkemyksen tutkiminen sekä digitaalisen talouden työllisyysvaikutusten että yhteiskuntapolitiikan osalta. Aineistonani on ollut tutkimusta varten kerätty, 15–79-vuotiaan väestön tasolla edustava kyselytutkimusaineisto. Olen raportoinut tutkimuksen tärkeimmistä … Jatka artikkeliin Tutkimusblogisarja käsittelee kansalaisten näkemyksiä digitaalisen talouden työllisyysvaikutuksista ja yhteiskuntapolitiikasta

Estäisikö osallistava omistaminen eriarvoisuuden lisääntymisen?

Verotus ja sosiaaliturva eivät ole ainoita vaihtoehtoja tasata tulonjakoa digitaalisessa taloudessa. Huoli eriarvoisuuden lisääntymisestä on toistuva teema digitaalisen talouden asiantuntijakeskusteluissa. Mikäli teknologinen työttömyys ja alityöllisyys (osa-aikatyö oman tahdon vastaisesti) lisääntyvät digitaalisen talouden yritysten tehdessä voittoa aikaisempaa pienemmällä työvoimalla, funktionaalinen tulonjako (tuotannossa syntyneen arvonlisän jakautuminen työvoiman ja omistajien kesken) muuttuu työvoiman näkökulmasta epäedullisemmaksi. Huoli vaurauden keskittymisestä on … Jatka artikkeliin Estäisikö osallistava omistaminen eriarvoisuuden lisääntymisen?

Perustulo kiehtoo korealaisiakin

Työn muutos, eriarvoisuus ja Suomen perustulokokeilu ovat nostaneet perustulon keskusteluun myös Etelä-Koreassa. Etelä-Koreassa eletään tällä hetkellä historiallisia hetkiä. Perjantaina vangittua Etelä-Korean ensimmäistä naispresidenttiä Park Geun-hyea vastaan nostetut syytteet lahjuksista, vallan väärinkäytöstä, kiristyksestä ja valtionsalaisuuksien vuotamisesta voivat johtaa jopa 45 vuoden vankilatuomioon. Minimituomio on kymmenen vuotta. Parkin kuulustelut pyritään saamaan päätökseen 17. huhtikuuta mennessä, jotta prosessi … Jatka artikkeliin Perustulo kiehtoo korealaisiakin

Digitaalisessa Suomessa tarvitaan joustavaa sosiaaliturvaa

Tänään julkaistun Digitaalinen Suomi 2017 -artikkelikokoelman toisessa osassa ennakoidaan kuluttajakäyttäytymisen, työn ja elinkeinorakenteen, julkisen sektorin sekä teknologioiden ja palveluiden näkökulmista, millaiselta suomalainen yhteiskunta näyttää digitaalisen murroksen jälkeen. Yhdessä Kelan yhteiskuntasuhteiden johtaja professori Olli Kankaan kanssa kirjoittamassamme artikkelissa arvioidaan, millaisiin haasteisiin, ja miten, digitaalisen Suomen sosiaaliturvan tulisi vastata. Artikkelimme keskeiset väitteet ovat seuraavat: Arviot digitaalisen talouden pitkän … Jatka artikkeliin Digitaalisessa Suomessa tarvitaan joustavaa sosiaaliturvaa