Tutkimusblogisarja käsittelee kansalaisten näkemyksiä digitaalisen talouden työllisyysvaikutuksista ja yhteiskuntapolitiikasta

Olen työskennellyt elokuusta alkaen väitöskirjatyöni ohella tutkijana Suomalainen työ murroksen jälkeen -tutkimushankkeessa. Tutkimuksen tavoitteena on arvioida digitaalisen talouden viitekehyksessä lyhyen ja pitkän aikavälin päätöksentekotarpeita, toimintavaihtoehtoja sekä näiden vaikutuksia. Omalla vastuullani on ollut kansalaisnäkemyksen tutkiminen sekä digitaalisen talouden työllisyysvaikutusten että yhteiskuntapolitiikan osalta. Aineistonani on ollut tutkimusta varten kerätty, 15–79-vuotiaan väestön tasolla edustava kyselytutkimusaineisto. Olen raportoinut tutkimuksen tärkeimmistä … Jatka artikkeliin Tutkimusblogisarja käsittelee kansalaisten näkemyksiä digitaalisen talouden työllisyysvaikutuksista ja yhteiskuntapolitiikasta